5/16/12

Evolució del mapa Europeu (de l'any 1000 al 2003)

Fixeu-vos si ha arribat a canviar Europa, i no només en els darrers 1000 anys, si no sobretot des de la caiguda de la URSS fa poc més de dues dècades. Algú pensa que no pot continuar canviant?, i nosaltres a que esperem?.

No comments: