5/5/11

Perill Porcs Senglars Mutants

Avui conduint entre Sabadell i Matadepera m'he troba aquesta desconcertant senyal de trànsit. Fixeu-vos en l'animal del triangle de perill i en la descripció de més avall. Brutal, els senglars Vallencs han mutat en gràcils animalons banyuts.

No comments: