4/12/11

!Si es Usted Español Hable Español!

Rètols Franquistes 2/?

Que fort aquest retall de premsa de l'època del Paquito (també conegut com a Franco). Ser poliglota en aquella època deuria ser comparable a ser assassí en sèrie com a mínim.

No comments: