2/20/11

De Cat Stevens a Yusuf Islan - Father and Son -


Yusuf Islam (de naixement Steven Demetre Georgiou), és un músic anglès que continua en actiu des de 1966 amb els noms:

1966–1980 (Cat Stevens)
1995–2006 (Yusuf Islam)
2006–present (Yusuf)

Father and Son (Pare i Fill) és un dels grans èxits que va escriure com a Cat Stevens l'any 1970. Ell mateix, però com a Yusuf Islam, va tornar a interpretar el mateix tema dècades més tard. Quin dels 2 vídeos preferiu?
No comments: