1/30/11

El parlar xava

Tothom sap que a Barcelona molta gent parla un dialecte del català empobrit pel castellà que converteix les vocals neutres en a, la ll i la j en y, no pronuncia la s sonora, etc.

El que probablement alguns no sapigueu és que aquest dialecte també es conegut com a parlar xava i que inclús s'en fa referència a la vikipèdia. Us penjo un vídeo relatiu al tema que ens ocupa, que tot i no fer referència al català xava és evident que ho és, i l'article de vikipèdia amb més detalls sobre les característiques que fan aquesta parla única (afortunadament).Característiques del parlar xava

* Les sibilants sonores (/z/,/ʒ/) s'articulen sordes: "setze ous" sona com "set sous".
* Les vocals neutres s'obren en [a].
* Es perd la diferència entre les vocals obertes (/ɛ/, /ɔ/) i les tancades corresponents: "cafè" es pronuncia igual que en castellà.
* Les fricatives palatals es converteixen en les africades corresponents a principi de paraula o rere consonant: "xava" esdevé "txava", que és com ho escriu Joan Oliver.
* Es perd la velarització de la /ɫ/, fet que s'ha anomenat l bleda.
* En sintaxi, absència dels pronoms febles 'hi' i 'en'.

Tot plegat, són fenòmens clarament atribuïbles a la influència del castellà en la fonètica i la sintaxi catalanes. Vegeu l'article Interferències gramaticals del castellà sobre el català... llegeix més.

No comments: